Min WordPress-installasjons fil

Etter å ha satt opp de nye sidene ser jeg at WP-installasjonen jeg har lagd (basert på versjon 2.8.4 ) kanskje ikke er så dum for andre som skal opprette en WP side/blogg for første gang.

Jeg har blant annet lagt til den norske språkpakken laget av neppe.no som ‘default’-språk og jeg har også lagt til en del andre temaer enn de 2 ‘default’-temaene som følger med.

 

wordpress-org

WordPress temaer i installasjonen:

Fortsett å lese Min WordPress-installasjons fil